Thứ Sáu, 19 Tháng Bảy, 2024 - 11:49 sáng

Kẻ Bỏn Xẻn Bị Phạt

Keo kiệt bỏn sẻn, say sỉn bất kính với Trời Đất không coi ai ra gì là ý nghĩa mà câu chuyện này muốn răn.
– Dẫn truyện:
Phương Nguyên

Nhân vật:
– ĐỨC PHẬT, ĐỨC VUA, Ông TÚC CẦU, Người bạn của LÔ CHÍ: Hồ Mạnh Thắng
– Ông LÔ CHÍ Thật, Ông LÔ CHÍ Giả, Vua Trời ĐẾ THÍCH: Thái Khang
– BÀ MẸ GIÀ, NÀNG DÂU: Linh Trang

Check Also

Nhạc Thiền Tĩnh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *