Thứ Sáu, 19 Tháng Bảy, 2024 - 1:27 chiều

Vào Website

Zen Melody là trang kênh trực thuộc tại hệ thống Nhân Duyên Tâm. Chúng tôi thực hiện sản xuất ra nhạc thiền, nhạc chữa bệnh dựa trên tần số solfeggio, các câu thần chú của chư Phật – Bồ Tát và nhiều tài nguyên khác để thiền, thư giãn, ngủ và chữa bệnh.

 

Ngoài các sản phẩm nhạc thiền, tần số, sóng não… trang web còn tổng hợp nhiều bài viết hữu ích về thiền và cách khai mở luân xa. Hy vọng công việc của chúng tôi sẽ giúp bạn đạt nhiều năng lượng tích cực, lợi lạc và an lành trong chánh niệm trên con đường tìm về sự tỉnh thức.

 

Vào Website